دریاچه نمک به طور کامل خشک نشده است

معاون فنی اداره حفاظت از محیط زیست با بیان اینکه دریاچه نمک به طور کامل خشک نشده است، گفت: اگر این دریاچه خشک شود، یک بحران زیست محیطی در بخش مرکزی ایران ایجاد می‌شود. ‌سید احمد شفیعی در گفت‌وگو با خبرنگار ایسنا عنوان کرد: موضوع دریاچه نمک یک مبحث گسترده و پیچیده است، دریاچه نمک […]

Continue Reading